Studiu de evaluare a dispersiei emisiilor de poluanţi în aer

GIS deţine programele de modelare matematică necesare întocmirii studiilor de evaluare a dispersiei emisiilor de poluanţi în atmosferă, programe ce sunt recunoscute pe plan naţional şi internaţional de către instituţiile de specialitate.

Echipa noastră a acumulat o bogată experienţă în utilizarea acestora, obţinută în urma derulării unor contracte cu clienţi publici şi privaţi.

Modelele de simulare matematică folosite pentru evaluarea dispersiei emisiilor de poluanţi în atmosferă reprezintă instrumente absolut necesare atât pentru managementul calităţii aerului, cât şi pentru evaluarea impactului pe care anumite activităţi importante îl au asupra mediului, prin estimarea nivelului de poluare a aerului înconjurător şi identificarea zonelor cu concentraţii ridicate de poluanţi, în strânsă corelaţie cu diferitele condiţii meteorologice ce se pot manifesta într-un anumit areal, topologia regiunii şi natura poluanţilor.

În general, modelele de dispersie atmosferică necesită mai multe date de intrare:

  • condiţiile meteorologice, cum ar fi viteza şi direcţia vântului, turbulenţa atmosferică, temperatura aerului etc.
  • parametrii surselor de emisie: înălţimea şi locaţia sursei, diametrul coşului, viteza şi temperatura de ieşire şi rata debitului masic
  • datele geografice ale locaţiei unde este amplasată sursa şi receptorul
  • locaţia, înălţimea şi lăţimea oricărei surse obstrucţionale (clădiri sau alte structuri)