Consultanță și asistență tehnică

 

Analiza conformării la BAT (Best Available Techniques)

Ca şi parte integrantă a elaborării documentaţiei pentru solicitarea Aautorizaţiei integrate de mediu, specialiştii noştri realizează analiza conformării la BAT, în funcţie de specificul activităţii pentru care se solicită autorizarea şi de documentele de referinţă...

citește mai mult

Studiu de evaluare a dispersiei emisiilor de poluanţi în aer

GIS deţine programele de modelare matematică necesare întocmirii studiilor de evaluare a dispersiei emisiilor de poluanţi în atmosferă, programe ce sunt recunoscute pe plan naţional şi internaţional de către instituţiile de specialitate.

Echipa noastră a acumulat o bogată experienţă în utilizarea acestora, obţinută în urma derulării unor contracte cu clienţi publici şi privaţi.

citește mai mult

Remedierea solului, apei de suprafață și apei subterane


 

Investigarea siturilor

Proiectele de remediere a siturilor încep cu o caracterizare și o estimare a magnitudinii contaminării solului. În funcție de datele care se cunosc despre sit, se colectează probe în vederea realizării de analize fizico-chimice. Se estimează ciclul de viață al poluanților și costurile de operare pentru remediere.

Studii de fezabilitate și tratabilitate

După identificarea cantității de contaminant prezentă în sol, apă de suprafață sau apă subterană, evaluăm tehnologiile disponibile de remediere a ecosistemului și identificăm cele mai bune modalități de management al proiectului. Se pot realiza studii de tratabilitate sau proiecte pilot pentru a furniza datele necesare pentru optimizarea sistemului conceput pentru remediere.

Proiectarea sistemului de remediere

Se analizează totalitatea tehnologiilor ce pot fi utilizate în vederea remedierii ecosistemelor, atât tehnici in-situ cât și cele ex-situ, ce presupun operații și procese mecanice, chimice sau biologice.

În plus, cercetătorii noștri evaluează tehnici inovatoare de remediere, pentru a se asigura că este implementată tehnica cea mai eficientă și rentabilă financiar. Se vor pregăti planuri detaliate însoțite de specificații, se oferă suport constructorului (daca soluția identificată prevede și realizarea de construcții), se fac traininguri cu personalul și se asigură cele mai bune condiții de muncă, potrivit standardelor OHSAS 18001, ISO 9001 și ISO 14001.


Global Innovation Solution oferă servicii de consultanţă de mediu şi susţinerea documentaţiei în raport cu autorităţile în domeniul protecţiei mediului până la obţinerea actului de reglementare (aviz, acord, autorizaţie, autorizaţie integrată de mediu).

Servicii de elaborare a următoarelor tipuri de studii:

  • Studii de dispersie a poluanţilor în aer (SDP).
  • Studii de evaluare a impactului cumulat.
  • Planuri de Urgenţă Internă (PUI).
  • Politica de Prevenire a Accidentelor Majore (PPAM).

Analiza de Risc datorat substanţelor chimice periculoase pentru operatori Non-Seveso.

Achiziții publice

 

Serviciile din domeniul achizițiilor publice oferite de Global Innovation Solution includ:

Pentru autorități contractante:

  • Asistență în alegerea celei mai bune proceduri ce trebuie aplicată, în funcție de specificul lucrărilor / produselor / serviciilor ce urmează a fi contractate și valoarea estimată a contractelor
  • Asistențs în elaborarea documentațiilor de atribuire (caiete de sarcini, fișe de date, formulare etc.)
  • Asistențs acordată beneficiarilor  în vederea organizării procedurilor de achiziție publică, urmărind respectarea tuturor prevederilor legale în vigoare, de la publicarea anunțului de organizare a procedurii și până la semnarea contractului cu ofertantul câștigator
  • Asistențs în managementul contractelor de achiziții publice în ceea ce privește respectarea legislației achizițiilor publice, după semnarea contractului și până la eliberarea certificatului de acceptanțl finală: acte adiț onale, elaborare & publicare documente, schimbarea experților etc.

Pentru operatori economici:

  • Asistențs în elaborarea documentelor-tip și a ofertelor tehnice și / sau financiare solicitate pentru participarea la o procedură de achiziție publică în calitate de ofertant
  • Oferirea de consultanțf pe tot parcursul derulării procedurii de achiziție publică, începând cu analiza documentațiilor de atribuire publicate de autoritățile contractante și solicitarea de eventuale clarificări și până la finalizarea procedurii de achiziție și semnarea contractului cu ofertantul câștigător: pregătirea răspunsurilor la solicitările de clarificări transmise în perioada de evaluare a ofertelor, justificarea prețurilor, contestații (dacă este cazul) etc.