Avize, acorduri, autorizaţii

GIS este înregistrată în Registrul Național al Elaboratorilor de Studii de Mediu, aprobat de Ministerul Mediului, pentru toate tipurile de studii:

  • Raport de mediu (RM)
  • Raport privind impactul asupra mediului (RIM)
  • Bilanț de Mediu (BM)
  • Raport de amplasament (RA)
  • Raport de securitate (RS)
  • Evaluare adecvată (EA)

Global Innovation Solution oferă servicii de elaborare a documentaţiilor tehnice pentru obţinerea actelor de reglementare din punct de vedere al protecţiei mediului (avize, acorduri, autorizaţii, autorizaţii integrate de mediu) realizând următoarele tipuri de studii pentru care compania este  înscrisă în Registrul Național al Elaboratorilor de Studii pentru Protecţia Mediului, aprobat de Ministerul Mediului.