Stagii de practică pentru studenţi

GIS colaborează cu Universitatea Politehnica Bucureşti în vederea realizării de programe de training şi stagii de practică pentru studenţii cu specializare în domeniul protecţiei mediului. Asigurăm un cadru adecvat pentru consolidarea cunoștințelor teoretice, formarea abilităților si aplicarea cunoştintelor dobândite de studenţi, în concordanță cu specializarea pentru care studentul se instruiește.

Activităţile de practică au rolul de a consolida relația dintre universitate şi mediul economic, asigurând astfel absolvenților șanse mai mari de a ocupa un loc de muncă.

 

Stagii de practică GIS-UPB 2014

În anul 2014, GIS a organizat stagiul de practică al studenților din Universitatea Politehnica din București, Catedra de hidraulică, mașini hidraulice şi ingineria mediului.

Societatea a oferit studenților oportunitatea de a se familiariza cu specificul organizației, de a cunoaște fluxul de activități din departamentele Achiziții publice, Cercetare şi dezvoltare şi Departamentul Tehnic, prin îndeplinirea activităților zilnice specifice fiecărui departament.

Ca urmare a rezultatelor deosebite şi deprinderilor câștigate în stagiul de practica, doi dintre studenții masteranzi au fost angajați în cadrul societății, la finalizarea programului de training.

Stagii de practică GIS-UPB 2015

În anul 2015 GIS a continuat parteneriatul cu Universitatea Politehnica București, colaborând într-un proiect cu finanțare Europeană, participanții fiind studenții masteranzi care au optat pentru îmbunătățirea cunoștințelor în domeniile: energii regenerabile, managementul deșeurilor şi realizarea documentației pentru obținerea Autorizației Integrate de Mediu.

Stagiul de practică s-a finalizat cu un concurs organizat de Universitatea Politehnica București, iar unul dintre studenții masteranzi ce şi-au desfășurat activitatea de training în cadrul GIS a fost declarat câștigător.