Aviz de mediu

Avizul de mediu este actul administrativ emis de autoritatea competentă pentru protecţia mediului, care confirmă integrarea aspectelor privind protecţia mediului în planul sau programul supus adoptării, conform prevederilor art.2 din OUG nr. 195/2005 privind Protecţia Mediului aprobată cu modificări prin Legea nr. 265/2006 cu modificările şi completările ulterioare.

Pentru obţinerea Avizului de mediu, titularul are obligaţia de a întocmi un Raport de mediu care descrie si evalueaza efectele posibile semnificative asupra mediului ca urmare a aplicarii planurilor/programelor respective.

În susţinerea solicitărilor către autoritatea competentă pentru protecţia mediului, GIS acordă clienţilor săi asistenţă tehnică şi sprijin pe parcursul derulării procedurii, în cadrul sedinţelor Comisiei de Analiză Tehnică şi al dezbaterilor publice.