Autorizaţie integrată de mediu

Autorizaţia integrată de mediu este actul administrativ emis de autoritatea competentă pentru protecţia mediului, cu informarea prealabilă a Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului, care acordă dreptul de a exploata în totalitate sau în parte o instalaţie, în anumite condiţii, care să garanteze că instalaţia corespunde prevederilor privind prevenirea şi controlul integrat al poluării; autorizaţia poate fi emisă pentru una sau mai multe instalaţii ori părţi ale acesteia, situate pe acelaşi amplasament şi exploatate de acelaşi operator.

În vederea obţinerii autorizaţiei integrate de mediu pentru instalaţiile care intră sub incidenţa Directivei 96/61/CE privind prevenirea şi controlul integrat al poluării – IPPC, se elaborează următoarele documente: Formular de solicitare şi Raport de amplasament, in conformitate cu Ordinul MAPAM nr. 818/2003 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizaţiei integrate de mediu.