Autorizaţie de mediu

Autorizaţia de mediu este actul administrativ emis de autoritatea competentă pentru protecţia mediului, prin care sunt stabilite condiţiile şi/sau parametrii de funcţionare ai unei activităţi existente sau ai unei activităţi noi cu posibil impact semnificativ asupra mediului, obligatoriu la punerea în funcţiune.

În cadrul procedurii de obţinere a Autorizaţiei de mediu, titularul activităţii are obligaţia de a depune la autoritatea competentă pentru protecţia mediului Fişa de prezentare şi declaraţie conform Anexei 2 din OM nr. 1798/2007.