Auditul de deșeuri

Auditul de deșeuri este o activitate obligatorie pentru orice societate, prin care se pot îmbunătăți o serie de parametri de mediu, aducând avantaje precum:

 • Diminuarea cheltuielilor
 • Asigurarea respectării obligațiilor impuse prin autorizațiile de mediu
 • Asigurarea respectării obligațiilor impuse prin alte acte normative aplicabile deșeurilor

Modul in care Auditul de deșeuri  vă poate eficientiza activitatea:

 • se vor reduce costurile cu materia primă
 • se vor reduce riscurile asociate nerespectării legislației și normelor de mediu prin evitarea sancțiunilor și a suprataxelor aplicate de autoritățile competente
 • se vor eficientiza contractele cu terții în ceea ce privește valorificarea deșeurilor
 • se vor reutiliza în mod eficient deșeurile generate în fluxurile de producție
 • se vor reduce costurile generate de eliminarea deșeurilor prin dirijarea acestora către instalații de valorificare (inclusiv valorificarea energetică)
 • se vor reduce cheltuielile generate de îmbolnăvirea personalului ca urmare a măsurilor propuse de reducere a expunerii lucrătorilor la impactul negativ generat de deșeuri (prin imbunătățirea procedurilor interne aplicabile)

 

Scopul realizării unui Audit de deșeuri este acela de a facilita controlul managementului deșeurilor și al valorificării deșeurilor generate, precum și de a evalua respectarea politicii de mediu, inclusiv realizarea obiectivelor, performanța întreprinderii referitoare la prevenirea și reducerea producerii de deșeuri din propria activitate și performanța întreprinderii referitoare la reducerea nocivității deșeurilor. (Legea211/2011)

Rezultatele așteptate:

Auditul de deşeuri va oferi managementului companiei dumneavoastră datele suport din punct de vedere tehnic, operațional și financiar pentru:

 • selectarea tehnologiilor și a partenerilor comerciali în acest domeniu
 • reducerea generării deșeurilor in faza de concept și design al produselor
 • reducerea generării deșeurilor in faza de producție
 • reutilizarea unei cantități cât mai semnificative din deșeurile generate
 • reciclarea necesară a cantităților de deșeuri

Etapele auditului deşeurilor:

 • Înţelegerea nevoilor companiei și a scopului auditului
 • Determinarea modului de abordare a auditului
 • Analizarea documentelor relevante ale companiei
 • Vizitarea facilităţilor de producţie şi intervievarea angajaţilor
 • Derularea efectivă a unei proceduri de sortare a unui eşantion relevant de deşeuri generate în companie
 • Documentarea informaţiilor utilizate în elaborarea auditului de deseuri