Analiza conformării la BAT (Best Available Techniques)

Ca şi parte integrantă a elaborării documentaţiei pentru solicitarea Aautorizaţiei integrate de mediu, specialiştii noştri realizează analiza conformării la BAT, în funcţie de specificul activităţii pentru care se solicită autorizarea şi de documentele de referinţă disponibile în cadrul Biroului European IPPC. În urma derulării acestei analize, sunt identificate eventualele neconformităţi şi recomandate o serie de măsuri în vederea remedierii acestora.

BAT (cele mai bune tehnici disponibile) reprezintă stadiul de dezvoltare cel mai eficient şi avansat înregistrat în dezvoltarea unei activităţi şi a modurilor de exploatare, care demonstrează posibilitatea practică a tehnicilor specifice de a constitui referinţa pentru stabilirea valorilor-limită de emisie şi a altor condiţii de autorizare, în scopul prevenirii poluării, iar, în cazul în care nu este posibil, pentru a reduce, în ansamblu, emisiile şi impactul asupra mediului în întregul său.

Pentru a facilita schimbul de informaţii tehnice referitoare la cele mai bune tehnici disponibile, în cadrul Biroului European IPPC (European IPPC Bureau – EIPPCB) au fost elaborate documente de referinţă ale căror recomandări trebuie luate în considerare în cadrul procesului de elaborare a condiţiilor pentru autorizarea integrată, de către autorităţile competente de protecţie a mediului, dar şi de către titularii de activităţi/operatori, la elaborarea documentaţiei pentru solicitarea autorizaţiei integrate de mediu.