Acord de mediu

Acordul de mediu este actul administrativ emis de autoritatea competentă pentru protecţia mediului, prin care sunt stabilite condiţiile şi, după caz, măsurile pentru protecţia mediului, care trebuie respectate în cazul realizării unui proiect.

În vederea obţinerii acordului de mediu pentru o investiţie nouă, în faza de proiectare, se întocmesc următoarele documente, în conformitate cu ordinul MMP nr. 135/2010:  Memoriu de prezentare şi Raport de impact asupra mediului, pentru acele proiecte pentru care APM a decis derularea procedurii de evaluarea a impactului asupra mediului. Pentru acele proiecte pentru care APM decide, în etapa de încadrare, evaluarea impactului asupra ariilor protejate din vecinătate, este necesară întocmirea unui Studiu de evaluare adecvată.